Kariera w kancelarii prawnej. Dołącz do grona adwokatów, radców, aplikantów
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Z jakich odszkodowań korzystają osoby prowadzące gospodarstwa rolne?


Każdego roku w gospodarstwach rolnych zdarzają się wypadki. Ryzyko związane z pracą w gospodarstwie wiąże się bowiem z posługiwaniem się ciężkimi urządzeniami oraz maszynami rolniczymi, a także hodowlą zwierząt. Wiele szkód skutkuje wypłatą odszkodowania dla rolnika lub osób z nim pracujących. Dowiedz się, z jakich odszkodowań mogą skorzystać!

Odszkodowania rolnicze za szkody majątkowe

Zmiany klimatyczne i nieprzewidziane zjawiska z nich wynikające mogą skutkować poważnymi stratami gospodarstwa rolnego. Wiele zdarzeń o charakterze naturalnym powoduje szkody w uprawach, uszkodzenia pojazdów i zabudowań gospodarczych. W takich sytuacjach może się przydać ubezpieczenie, dzięki któremu rolnik uzyska odszkodowanie.

Poszkodowani zwykle liczą na szybką realizację wypłaty, jednak zdarza się, że proces ten się przeciąga. Problemem jest źle dobrane ubezpieczenie i za mały jego zakres. Z drugiej strony wielu ubezpieczycieli postępuje nieuczciwie i np. zaniża należne odszkodowanie lub niewłaściwie szacuje powstałe straty. W takich sytuacjach nasza kancelaria może Ci pomóc  w uzyskaniu odszkodowania w Poznaniu.

Odszkodowania rolnicze jednorazowe

Corocznie w rolnictwie dochodzi do wielu wypadków. Szacuje się, że może ich być nawet około 20 000, choć należy przyjąć, że wiele nie jest zgłaszanych. Wiąże się z nimi możliwość uzyskania odszkodowania, jeśli rolnik był ubezpieczony i spełnił wszystkie warunki, przewidziane w polisie. Wśród nich znajdują się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy. Przysługuje ono w szczególności osobie ubezpieczonej, która doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O odszkodowanie mogą się również ubiegać członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, która zmarła wskutek wypadku lub w efekcie rolniczej choroby zawodowej.

Wróć