Kariera w kancelarii prawnej. Dołącz do grona adwokatów, radców, aplikantów
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Od czego zależy wysokość odszkodowania?


W przypadku, gdy nastąpi naruszenie interesów lub dobra prawnie chronionego, osoba, której sprawa dotyczy, powinna otrzymać odszkodowanie. Jest to świadczenie mające zrekompensować stratę lub uszczerbek. Przyjmuje się, że odszkodowanie oznacza naprawienie straty majątkowej. W języku potocznym kojarzone jest z suma pieniężną wypłaconą osobie poszkodowanej. W przypadku wcześniejszego zawarcia porozumienia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym to ono pokryje wartość odszkodowania.

Dokumentacja

Ważną kwestią jest gromadzenie dokumentacji. Wszelkich faktur, rachunków potwierdzających poniesione koszty oraz dokumentację dotyczącą samego urazu, kosztów leczenie i rehabilitacji. Będzie to część składowa wniosku o odszkodowanie. Jest to również potwierdzenie dolegliwości leczenia powypadkowego. Na jej podstawie będzie ustalana wysokość odszkodowania. Dokumentacja medyczna jest podstawą i dobrym dowodem uzyskania odszkodowania. Odszkodowanie ma na celu złagodzenie cierpień fizycznych (ból i inne dolegliwości), ale również cierpień moralnych, czyli ujemnych uczuć towarzyszących wypadkom. Mówimy tutaj o tych już doznanych stratach, ale również przyszłych.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie analizy indywidualnych czynników wpływających na rozmiar doznanej krzywdy. Nie istnieją standardy, które automatycznie naliczą wysokość odszkodowania. Wysokość odszkodowania za doznane obrażenia czy rozstrój zdrowia jest naliczane między innymi na podstawie tzw. uszczerbku na zdrowiu. Jest to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzeni jego czynności na określony czas lub na stałe. Uszczerbki na zdrowiu są określane na podstawie tabel ubezpieczycieli i zależy od ustaleń zawartych w umowie.

Wróć