Kariera w kancelarii prawnej. Dołącz do grona adwokatów, radców, aplikantów
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Kto odpowiada za wypadek pracownika w miejscu pracy?


Wypadki w pracy zdarzają się naprawdę dość często. W końcu nikt z nas nie jest doskonały i czasem zupełnie nieświadomie możemy narazić siebie albo naszych współpracowników na sytuację niebezpieczną, która w konsekwencji może zagrozić zdrowiu lub życiu. Na szczęście nie każdy wypadek kończy się tragicznie. Wiele obowiązujących przepisów ma na celu zabezpieczenie pracowników przed samymi wypadkami lub ich konsekwencjami, ale także jasno określa, jak zachować się i co zrobić, jeśli do wypadku już dojdzie. To między innymi dzięki temu wypadki, chociaż dość częste, kończą się w większości przypadków niegroźnie. Jednak bez względu na to, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, kto odpowiada za wypadek pracownika w miejscu pracy? Spróbujemy dzisiaj zająć się tym tematem.

Czym jest wypadek w miejscu pracy?

Na początek zajmijmy się zdefiniowaniem tego czym jest wypadek w miejscu pracy. Pozornie każdy z nas wie co to jest, ale z drugiej strony nie każde niefortunne zdarzenie czy nawet wystąpienie niebezpiecznej sytuacji musi być określone jako wypadek. Gdzie zatem jest granica, po przekroczeniu której możemy mówić o wypadku przy pracy? Otóż za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Taka definicja wypadku przy pracy znajduje się w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Kto jest odpowiedzialny za wypadek pracownika podczas pracy?

Temat odpowiedzialności za wypadek pracownika podczas wykonywania przez niego pracy jest tematem tylko z pozoru łatwym. Często zakłada się, że taką odpowiedzialność ponosi pracodawca. Wynikać może to z faktu, że to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy. Według prawa dobrem chronionym jest prawo pracownika do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, a także jego życie i zdrowie. I powiedzieć trzeba szczerze, że nikt nie ma co do tego wątpliwości. Jednak pracodawca nie zawsze jest osobiście odpowiedzialny za wypadek przy pracy. Za to, że do wypadku doszło, może być również odpowiedzialny pracownik nadzorujący pracę poszkodowanego, czyli bardzo często jego przełożony, a więc osoba upoważniona przez pracodawcę do kierowania pracownikami. Ważne jest także to, że takie upoważnienie nie musi mieć jakiejś konkretnej, wymaganej formy. Wynika to po prostu z faktu objęcia danej roli czy też stanowiska.

Wynika z tego, że odpowiedzialność karną w takiej sytuacji ponosić będzie ten, kto naraził życie lub zdrowie pracownika. Ustaleniem tego zajmuje się przeważnie prokuratura, a ostatecznie rozstrzyga to sąd. Co ciekawe, często tak zwana czynność sprawcza polega na niedopełnieniu obowiązku, a jeszcze bardziej precyzyjnie na nieprawidłowym działaniu albo na zaniechaniu. Jak to rozumieć? W pierwszej sytuacji może chodzić o dopuszczenie do użycia maszyny, która nie spełnia określonych norm i nie powinna być używana podczas pracy. Druga sytuacja może polegać na tym, że pracodawca albo osoba odpowiedzialna nie dopilnowała procedur BHP albo nie dostarczyła pracownikom odpowiednich narzędzi lub zabezpieczeń wymaganych przy wykonaniu konkretnego rodzaju pracy.

A co wtedy, gdy pracodawca i przełożony pracowników dopełnił wszelkich obowiązków, a do wypadku doszło z winy samego pracownika? W takiej sytuacji winnym wypadkowi jest sam poszkodowany. Wtedy też nie przysługuje mu prawo do odszkodowania, jednak nadal przysługują mu odpowiednie świadczenia, między innymi chorobowe.

Wróć