Kariera w kancelarii prawnej. Dołącz do grona adwokatów, radców, aplikantów
Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Co należy rozumieć pod pojęciem szkody medycznej?


W celu stwierdzenia odpowiedzialności za błąd medyczny muszą być spełnione trzy przesłanki odpowiedzialności: wina, związek przyczynowy oraz szkoda medyczna. Warto jednak zaznaczyć, że nie każda stwierdzona szkoda, uprawnia do ubiegania się o rekompensatę z ubezpieczeniem OC, które powinien posiadać lekarz lub placówka medyczna. Szkoda medyczna, która mieści się w zakresie ochrony ubezpieczyciela to, w uproszczeniu wszelki niepomyślny wynik leczenia, lecz także zaniechanie leczenia, które doprowadza bezpośrednio lub pośrednio do utraty majątku lub pewnych korzyści przez poszkodowanego. Szkody dzielimy na majątkowe i niemajątkowe.

Uszczerbek materialny

Zgodnie z powszechną definicją w doktrynie i judykaturze, szkoda to uszczerbek w dobrach chronionych poniesiony wbrew woli poszkodowanego.  W przypadku szkody medycznej, jest to przede wszystkim uszkodzenie ciała, szerzej rozumiany rozstrój zdrowia, a nawet śmierć (gdy mowa o szkodzie bliskich osób), lecz także strata materialna. Uszczerbek na majątku może być związany z wydatkami na leczenie, a także z przygotowaniem siebie i otoczenia do nowych warunków życia (w przypadku uszkodzenia ciała lub nabytej niepełnosprawności).

Ponadto, do szkody materialnej można również zaliczyć stratę dochodu z powodu niezrealizowanych umów o pracę, zlecenie i o dzieło, a także niemożliwych do zrealizowania umów sponsorskich. Taką szkodę można wyrazić w kwocie, która po zasądzeniu przez sąd, staje się odszkodowaniem. W interesie poszkodowanego jest natychmiastowe podjęcie koniecznych kroków do uzyskania odszkodowania, w tym kontaktu z Kancelarią Prawną.

Krzywda- szkoda niematerialna

W wyniku zaistniałego błędu medycznego, oprócz szkody materialnej może wystąpić krzywda, która jest określeniem szkody niematerialnej. Definiuje się ją jako psychiczne i fizyczne cierpienie, powiązane z bólem i doznaną szkodą. Poszkodowany może uzyskać od zobowiązanego podmiotu leczniczego lub lekarza i ubezpieczyciela wynagrodzenie krzywdy w postaci świadczenia pieniężnego. Takie wynagrodzenie, jest nazywane w prawie zadośćuczynieniem i można go dochodzić w procesie karnym o szkodę medyczną, lecz także w procesie cywilnym.

Wróć